ליל הסדר: אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה

עבדים היינו לפרעה במצרים.
ויוציאנו הקב"ה משם ביד חזקה ובזרוע נטויה.
מדוע הקב"ה פדה אותנו?
למען לתת לנו את תורתו.
למה לתת לנו את תורתו?
הרי זה כובל אותנו ומחזיר להיות עבדים כמו במצרים!
אין זה כלל שווה להיות עבדי ה' או להיות עבדי פרעה.
עבדי פרעה: עבדות חומרית עבודת גופנית.
עבדי ה': משתעבדים לאביהם שבשמיים.
למי שאמר והיה העולם.
וה' הוציא אותנו ממצרים וקרע את הים ונתן לנו את התורה.
הא-ל הנמצא בכל מקום ובכל מצב.
אכן בעבור כל זה אנחנו עבדי ה' .
עבדי ה' הוי אומר לעבוד את אדון העולם.
אדון העולם אינו מצווה על דברים קטנים.
מצוותיו הן דרך חיינו ומבטאות את רחשי לבנו ומעלות לרום המעלה.
להגיע לרום מעלה זו,
דרושה התבוננות מעמיקה בתורת ה'.
התבוננות זו והיסקה וקיום מצוות, מביאות את האדם להיות בן חורין.
מוזמנים להגיב ולכבוד החג מוזמנים להקשות ולשאול שאלות
שבת שלום וחג שמח וכשר
שאול ענבר

השאר תגובה