בראשית: בנייה נכונה

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" (בראשית א,א)
בסימן טוב אנו מתחילים את התורה מבראשית. אנו חווים כיצד הקב"ה ברא את עולמנו במלאכת מחשבת. לאחר מכן בריאת האדם וחווה וסיפור גן עדן והולדת קין והבל. כך ספר בראשית ממשיך עם נח והמבול ועם סיפורי האבות עד לרדת יעקב ומשפחתו למצרים. עתה אנו פותחים את ספר שמות וממשיכים בשעבוד מצרים וגאולת מצרים וקריעת ים סוף ועתה בני ישראל מגיעים למעמד הרם והנישא והמכונן של עם ישראל, מעמד הר סיני שהוא קבלת התורה.
אחר סקירה זו, שראינו מה וכמה עברנו עד לקבלת התורה . נוכל להבין יותר טוב את שאלתו של רש"י הראשון בתורה. רש"י (בראשית א,א) שואל: "אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל [את] התורה אלא (שמות יב ב) מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו [בה] ישראל, ומה טעם פתח בבראשית"? רש"י שואל מה כל העניין שכל ההתרחשויות שהתרחשו לפני מתן תורה, הרי מתן תורה ומצוות הן עיקרה של תורה. אם הם עיקרה של תורה, מדוע התורה אינה פתחה בעיקר ופתחה בכל ההתרחשויות שקדמו למתן תורה ומצוות? (הערה: רש"י אינו מזכיר את מתן תורה, בשאלתו. אלא הוא מזכיר את המצווה הראשונה בתורה. אני הזכרתי את מתן תורה, ע"מ לחדד את השאלה).
תשובה: הקב"ה היה יכול להנחיל לנו תורה ומצוות, ברגע הראשון של העולם וזה היה יכול להיות הרגע המכונן והמרגש ביותר בעולמנו. אולם רגע זה היה יכול להיות הכישלון הגדול ביותר בעולם. אסביר את כוונתי. כאשר אנו רוצים לעשות דבר חשוב וגדול, אנו צריכים לעשות אותו בצורה יסודית ומובנית. אם נתחיל לעשות מסוף העשייה, דבר זה יכשל מיד ללא כל סיכוי של מימוש. אדגים את כוונתי, כאשר אנו בונים מגדל, לעולם לא נתחיל לבנות את המגדל מהסוף, אם נעשה כך לא יהיה מגדל. כך בוודאי כאשר אנו עסוקים בעבודת ה', אנו חייבים לבנות אותה בצורה מסודרת ויסודית ואנו לא יכולים להתחיל מהסוף או לדלג על שלבים. כך הקב"ה בונה את אמונתו בצורה מסודרת ויסודית ע"י שתחילה מסופר את סיפורי האמונה של ספר בראשית ושל תחילת ספר שמות. אחר שקיבלנו קצת אמונה וקיבלנו הכנה למתן תורה, רק עכשיו אנו יכולים לקבל תורה.
תפילה לתכנן בצורה יסודית את פעולתנו
אשא תפילה.
אתה אדון כל.
אתה שולט בכל.
תן לנו שלווה לתכנן כל פעולה ופעולה שלנו.
תן הבנה שזמן שתכננו, הוא כדאי עבורנו.
בזכות השלווה והבנה זו, נזכה לממש את פעולתנו ולהטיב לעולם ולנו.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה