פרק ו משנה יא

"כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו שנאמר +ישעיה מ"ג+ כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ואומר +שמות ט"ו+ ה' ימלוך לעולם ועד
אמר רבי חנניא בן עקשיא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר +ישעיה מ"ב+ ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר"
כל מה שברא הקב"ה בעולמו, ברא לכבודו ואנו צריכים בדברים האלה לבנות את עולמו ולהפיץ את שמו הגדול בעולם . אמר רבי חנניה מפני כך הרבה לנו תורה ומצוות שנבנה את עולמו ונפיץ את שמו הגדול על ידיהם.

השאר תגובה