פרק ו משנה ח

"רבי שמעון בן מנסיא אומר משום רבי שמעון בן יוחאי הנוי והכח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים נאה לצדיקים ונאה לעולם שנאמר +משלי ט"ז+ עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא ואומר +שם /משלי/ י"ד+ עטרת חכמים עשרם ואומר +שם /משלי/ י"ז+ עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם ואומר +שם /משלי/ כ'+ תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה ואומר +ישעיה כ"ד+ וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד רבי שמעון בן מנסיא אומר אלו שבע מדות שמנו חכמים לצדיקים כולם נתקיימו ברבי ובניו"
רבי שמעון אומר קיימות שבע מידות בצדיקים והצדיקים מעבירים לבניהם. מידות אלה הן של תורה, לכן הן נאות לרוכש אותן. המידות הן:
הנוי – הלומד והמתנהג ע"פ תורה ניכר בו אמת ונוי ולכן אנשים מתהלכים אחריו.
כוח – הלומד מעט תורה, מקבל כוח ללמוד עוד תורה.
עושר – המתמיד בלימוד תורה, מובטח לו שכר הרבה.
כבוד – אנשים מכבדים אדם שלומד תורה.
חכמה – הלומד תורה קונה לו חכמה גם בתחומים נוספים.
זקנה – הלומד תורה אומרים עליו, זה קנה חכמה.
שיבה – אדם שהגיע לשיבה יכול לספר לדורות, מה הם חיי תורה.

השאר תגובה