פרק ו משנה ז

"גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא שנאמר +משלי ד'+ כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא ואומר +שם /משלי/ ג'+ רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך ואומר +משלי ג+ עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר ואומר +שם /משלי/ א+ כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך ואומר +שם /משלי/ ד+ תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגניך ואומר +שם /משלי/ ג+ אורך ימים בימינה בשמאולה עושר וכבוד ואומר +שם /משלי/ ג+ כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
תורה היא נותנת חיים בעולם הזה ובעולם הבא. מפני שהיא מרפא כל בשר. במשלי כתוב אברי גוף שהרפואה מרפאה. בנוסף כתוב שמי מחזיק בתורה, הוא אדם מאושר. הסיבה שאדם מאושר היא, שהתורה היא מעין תכשיט בראש ובצוואר וזה תפארת לאדם וכך התורה נותנת עושר וכבוד ומאריכת חיים לאדם שיחיה בשלום עם עצמו ועם סביבתו.

השאר תגובה