פרק ה משנה כג

"בן הא הא אומר לפום צערא אגרא"
בן בג בג אומר לפי רמת הצער של אדם, כך שכרו של אדם זה.

השאר תגובה