פרק ה משנה י

"ארבע מדות באדם
האומר שלי שלי ושלך שלך זו מדה בינונית ויש אומרים זו מדת סדום
שלי שלך ושלך שלי עם הארץ
שלי שלך ושלך שלך חסיד
שלי שלי ושלך שלי רשע"
ארבע מדות באדם. האדם הנותן דבר השייך לו וגם אינו רוצה לקבל דבר מהאדם שנתן לו, אדם זה חסיד. מפני שאדם זה רוצה רק לתת ולתרום ולא לקבל, אך אדם שרוצה רק לקבל ולא לתת או לתרום, אדם זה רשע. קיימות שתי מדות נוספות באדם. אדם האומר הדברים שלי הם רק שלי והדברים שלך הם רק שלך. זו מדה אמצעית ויש אומרים שזו מדה רעה מאד. מפני שאדם זה אומר שאין הוא רוצה קשר עם החברה וזו מדה הנוגדת את מצוות ואהבת לרעך כמוך. אדם הנותן דבר השייך לו וגם רוצה לקבל חזרה אותו דבר מהאדם שקבל ממנו דבר זה, אדם זה עם הארץ. מפני שאדם זה אינו מבין את סיבת הנתינה.

השאר תגובה