פרק ה משנה טז

"כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה
ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם
איזו היא אהבה התלויה בדבר זו אהבת אמנון ותמר
ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן"
כאשר אנו אוהבים מישהו או משהו מפני סיבה מסוימת. אהבה זו אינה תחזיק מעמד. כאשר הסיבה תפוג גם אהבה זו תפוג. אך כאשר אנו אוהבים מישהו או משהו ללא סיבה מסוימת. אהבה זו תחזיק מעמד. מפני שזו אהבה אמתית ללא תנאים.

השאר תגובה