פרק ה משנה ז

"שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם
חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה ואינו נכנס לתוך דברי חבירו ואינו נבהל להשיב שואל כענין ומשיב כהלכה ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי ומודה על האמת
וחלופיהן בגולם"
משנתינו מונה שבעה דברים הקיימים באדם שיש לו שכל ישר ותבונה ישרה, אבל אדם שאין לו שכל ישר ותבונה ישרה והוא נקרא "גולם" דברים אלה אינן קיימים בו, אלא הדברים ההופכיים קיימים בו.

השאר תגובה