פרק ה משנה ג

"עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם
להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום"
אברהם אבינו התנסה עשרה ניסיונות ועמד בכולם. בכך שאברהם אבינו עמד בכל הניסיונות בין ניסיון קל ובין ניסיון קשה, הראה שהוא אוהב את הקב"ה ללא גבול.
אנו צריכים ללמוד מאברהם אבינו, שע"מ להיות עבד ה', אנו צריכים לעמוד בכל ניסיון שהקב"ה מנסה אותנו.

השאר תגובה