פרק ה משנה א

"בעשרה מאמרות נברא העולם
ומה תלמוד לומר והלא במאמר אחד יכול להבראות אלא להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות
וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות"
כתוב בפרשת בראשית, בפרשת הבריאה, תשע פעמים את המילה "ויאמר" ופעם נוספת את המילה "בראשית" שרומזת שגם השמיים והארץ נבראו במאמר, זו כוונת המשנה בעשרה מאמרות נברא העולם . הקב"ה ברא את העולם ע"י אמירה של המילה "ויאמר". אכן הקב"ה ברא את עולמו באמירה אחת, אם כך אך מדוע כתוב תשע פעמים "ויאמר" ופעם נוספת כתוב "בראשית"? לשאלה זו קיימות שתי תשובות:

  1. הרשעים ברשעותם מחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות ולכן עונשם גדול ביותר.
  2. הצדיקים שבצדקתם בונים ומועילים לעולם שנברא בעשרה מאמרות ולכן שכרם גדול ביותר.
    סיבות אלה מלמדות אותנו, שיש כוח חזק למילה. הסיבה שיש כוח חזק למילה, היא שדיבור זה מעין בריאה. מפני שמילה לפני שהיא נאמרה, היא לא הייתה קיימת בעולם ואחר שהיא נאמרה, היא קיימת בעולם. לכן אנחנו צריכים להיזהר בדיבורנו.

השאר תגובה