פרק ד משנה יח

"רבי שמעון בן אלעזר אומר

  1. אל תרצה את חבירך בשעת כעסו
  2. ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו
  3. ואל תשאל לו בשעת נדרו
  4. ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו"
    רבי שמעון אומר יש זמנים שאסור לעשות בהם מעשיים מסוימים, כגון:
  1. בזמן שאדם כועס, אל תפייסו. מפני שאדם כועס אינו פנוי להתפייס. 
  2. בזמן שמתו של אדם מונח לפניו, אל תנחמו. מפני שליבו של אדם זה אינו פנוי לקבל תנחומים. 
  3. בזמן שאדם נודר, אל תתיר לו את הנדר. מפני שאדם זה חפץ עתה לנדור. 
  4. בזמן שאדם נמצא במצב לא נעים או לא טוב, תשתדל לא לראות אדם זה. מפני שמצבו של אדם זה אינו כרגיל עתה וזה יוצר דעה שגויה על אדם זה, אצל אנשים הרואים אותו

השאר תגובה