פרק ד משנה יד

"רבי נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבוא אחריך
שחביריך יקיימוה בידך ואל בינתך אל תשען"
רבי נהוראי אומר שצריך ללכת למקום שלומדים בו תורה, כדי ללמוד תורה בצורה רצינית ומסודרת. האדם אינו צריך להמתין במקומו עד שיגיעו ללמדו או ללמוד מאדם שאינו מספיק יודע או אפילו להסתמך על ידיעותיו.

השאר תגובה