פרק ד משנה יב

"רבי אלעזר בן שמוע אומר  

  1. יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך  
  2. וכבוד חבירך כמורא רבך  
  3. ומורא רבך כמורא שמים"

רבי אלעזר אומר היאך לכבד אנשים שונים, ע"מ שכבודם יהיה ראוי. 

  1. אדם צריך לכבד את תלמידו כפי שהוא מכבד את עצמו. מפני ע"י הכבוד הזה האדם מקרב את תלמידו אליו וכך מתאפשר לימוד טוב יותר.
  2. אדם צריך לכבד את חברו כפי שהוא מכבד את רבו. שבכיבוד חבר אין אדם צריך לעשות דבר מסוים, לכן הכבוד צריך להיות כמו רבו. מפני שבוודאי אדם זה מכבד את רבו בכבוד רב.
  3. אדם צריך לכבד את רבו כפי שהוא מכבד את הקב"ה. מפני שרבו מתווה דרך חיים, כמו הקב"ה.

השאר תגובה