פרק ד משנה יא

"רבי אליעזר בן יעקב אומר

 1. העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד
 2. והעובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד
 3. תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות
  רבי יוחנן הסנדלר אומר כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים"
  רבי אליעזר ורבי יוחנן אומרים שלכל מעשה ומעשה יש לו השפעה בעולם.

רבי אליעזר אומר:

 1. אדם המקיים מצווה אחת, אדם זה בדרך לשוב בתשובה.
 2. אדם העובר עבירה, אדם זה מתרחק מהקב"ה.
 3. השב בתשובה והעושה מעשים טובים, מעשים אלה מפרידים בינו ובין הפורענות
  רבי יוחנן אומר כל כינוס המועיל ומפתח ומקדם את העולם, כינוס זה בסיומו יועיל לעולם. אך כינוס שאינו מועיל ומפתח ומקדם את העולם, כינוס זה בסיומו אינו יועיל לעולם.

השאר תגובה