פרק ד משנה טז

"רבי יעקב אומר
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין"
רבי יעקב אומר העולם הזה הוא איננו העיקר, הוא רק מעבר לעולם הבא, שהוא העיקר. התפקיד של העולם הזה, להכין אותנו לעולם הבא. אם כך אנו צריכים להתייחס לעולם הזה בשתי צורות:
צורה א – שכל מעשינו יהיו שקולים ומדודים, כך שנזכה בע"ה לעולם הבא.
צורה ב – שכל העובר עלינו בעולם הזה אין לו כ"כ משמעות עבורנו, מפני שהעולם הזה הוא מעבר וזמני לעומת העולם הבא.

השאר תגובה