פרק ד משנה ב

פרק ד משנה ב
"בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה כבחמורה ובורח מן העבירה
שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה
ששכר מצוה מצוה
ושכר עבירה עבירה"
בן עזאי אומר שנהיה חפצים לקיים את כל מצוות ה', בין מצוות שהן נחשבות קלות ובין מצוות שהן נחשבות חמורות. בנוסף הוא אומר תימנע מלעשות עבירה. מפני שקיום מצווה גורר אחריו קיום מצווה נוספת ולעומת זה עשיית עבירה גורר אחריו עשיית עבירה נוספת. דבר נוסף, ששכר על קיום מצווה, הוא קיום מצווה נוספת ולעומת זה השכר על עשיית עבירה, הוא עשיית עבירה נוספת.

השאר תגובה