פרק ג משנה יד

"הוא היה אומר  

  1. חביב אדם שנברא בצלם חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר (בראשית ט) בצלם אלהים עשה את האדם  
  2. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום חבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר (דברים י"ד) בנים אתם לה' אלהיכם  
  3. חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה חבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם שנאמר (משלי ד) כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו"

רבי עקיבא אומר שכל אדם אהוב וכן כל עם ישראל אהובים ביותר ע"י הקב"ה, מפני כך הקב"ה ברא את האדם ובחר בעם ישראל. כיצד לומדים את זה.

  1. חביב אדם יותר מכל ברוא אחר בעולמו של הקב"ה והאדם צריך לידע את זה ועקב כך האדם צריך להטיב לעולם, מפני שכל אדם נברא בצלם אלוקים והוא מעשה הבריאה. עקב כך שהאדם הוא מעשה הבריאה וכל מעשי הבריאה חביבים על הקב"ה.
  2. עם ישראל חביבים על הקב"ה יותר מכל עם, ועם ישראל צריך לידע את זה ועקב כך להתנהג בהתאם. מפני כך הקב"ה קורא לנו בנים.
  3. עם ישראל חביבים על הקב"ה יותר מכל עם, ועם ישראל צריך לידע את זה ומפני כך הקב"ה נתן לנו תורה ומצפה ממנו שלא נעזוב אותה.

השאר תגובה