פרק ג משנה יא

"רבי אלעזר המודעי אומר

 1. המחלל את הקדשים
 2. והמבזה את המועדות
 3. והמלבין פני חברו ברבים
 4. והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום
 5. והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה
  אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא"
  רבי אלעזר אומר שקיימים חמישה יסודות בעולם שאם עוברים עליהם, אין חלק לעולם הבא ואפילו לאדם היודע תורה ועושה מעשים טובים.

חמשת היסודות הם:

 1. המקריב קרבנות שלא על פי ההלכה.
 2. המחלל את מועדי ה'
 3. הגורם לאדם אחר צער ובושה בפני הרבים. אלו מעשים יותר חמורים מאשר לעבור על מצוות ואהבת לרעך כמוך. מפני שמצוות ואהבת לרעך כמוך אפשר לעבור עליה גם שיש רק שני אנשים ואילו לצער ולבייש אדם ברבים, זה עלול לגרום שאנשים נוספים יגרמו לאדם אחר צער ובושה ושלא יאהבו אדם זה.
 4. מי שאינו מוהל את בניו או את עצמו.
 5. המפרש את התורה וכתוצאה מכך משנה או מחדש הלכה שלא ע"פ ההלכה.

השאר תגובה