פרק ג משנה טו

"הכל צפוי והרשות נתונה  

ובטוב העולם נדון  

והכל לפי רוב המעשה" 

בחיים האלה הכל ידוע להקב"ה, למרות זה אנו יכולים לבחור כיצד לנהוג בחיים האלה. הקב"ה דן את עולמו לכף זכות. תפקידנו הוא לקדם את עולמו של הקב"ה, לכן הקב"ה דן לפי רוב מעשינו.

השאר תגובה