פרק ג משנה ח חלק ב אבות דרבי נתן

"לשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות, ושמע שתי רוחות שמספרות זו את זו, ואומרת אחת לחברתה: בואי ונשוט בעולם ונראה מה פורענות באה לעולם.
אמרה לה: חברתי, לא כך אמרתי לך איני יכולה לצאת מפני שאני קבורה במחצלת של קנים. אלא לכי את ומה שאת שומעת אמרי לי.
הלכה ובאתה אצלה.
אמרה לה: כלום שמעת מאחורי הפרגוד?
אמרה לה: שמעתי שכל הזורע ברביעה שניה שדפון מלקה אותו.
הלך וזרע ברביעה ראשונה. בא שדפון לעולם של כל העולם נשדף ושלו לא נשדף"

ממשיכה משנתנו לספר מעשה באותו חסיד הלך ולן בבית הקברות בשנה אחרת ושמע שתי רוחות המשוחחות ביניהן. רוח אחת אמרה לחברתה, בואי נלך ונשוטט בעולם ונראה איזה פורענות תבוא לעולם. לבסוף רק רוח אחת הלכה לה לשוטט בעולם ושמעה מאחורי הפרגוד שאמרו שכל הזורע ברביע השנייה, התבואה שלו תתייבש. חסיד זה הלך וזרע ברביעה הראשונה ותבואתו הצלחה מפני שהוא נתן צדקה לעני. אך התבואה של כל העולם שזרע ברביעה שנייה לא הצליחה והתייבשה.

השאר תגובה