פרק ג משנה ז

"רבי אלעזר איש ברתותא אומר תן לו משלו שאתה ושלך שלו
וכן בדוד הוא אומר (דברי הימים א כט) כי ממך הכל ומידך נתנו לך
רבי שמעון אומר המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו"

רבי אלעזר ורבי שמעון מוסרים אותו מסר.
רבי אלעזר אומר שכל דבר בעולם שייך לקב"ה גם אנו וגם כל רכושנו. רבי אלעזר אומר את זה, שלא נחשוב שאנו אדונים לעצמנו ורכושנו אשר רכשנו נרכש בכוחנו הבלעדי.
רבי שמעון אומר אדם הלומד כאשר הוא הולך בדרך ומסתכל על הנוף בדרך עקב כך אדם זה פוסק מלימודו, אדם זה מתחייב בנפשו. הסיבה שאדם מתחייב בנפשו היא, שאדם זה אינו מקשר שהנוף הוא חלק ממעשה ידיו של הקב"ה.

השאר תגובה