פרק ג משנה ו

"רבי חלפתא איש כפר חנניה אומר

  1. עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם שנאמר (תהלים פ"ב) אלהים נצב בעדת אל
  2. ומנין אפילו חמשה שנאמר (עמוס ט') ואגודתו על ארץ יסדה
  3. ומנין אפילו שלשה שנאמר בקרב אלהים ישפוט
  4. ומנין אפילו שנים שנאמר (מלאכי ג') אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע וגו'
  5. ומנין אפילו אחד שנאמר (שמות כ') בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך"

רבי חלפתא מראה את החשיבות לעסוק בתורה בקבוצה של אנשים.
מספר אנשים בקבוצה הם:

  1. עשרה אנשים בקבוצה לומדים מעדה, כדי להיות עדה צריך עשרה אנשים.
  2. חמישה אנשים בקבוצה זו מאגודה, כדי לאגוד חפץ אנו זקוקים לחמישה אצבעות.
  3. שלושה אנשים בקבוצה לומדים ממשפט, כדי לדון במשפט צריך לפחות שלושה דיינים.
  4. שני אנשים בקבוצה לומדים שכאשר מדברים שני אנשים, ה' מקשיב.
  5. איש אחד לומדים. בכל מקום שאדם אחד מזכיר ה', ה' בא לאדם זה ומקשיב ומברך אותו.

השאר תגובה