פרק ג משנה ו חלק ב אבות דרבי נתן

"רבי מאיר אומר: אם למדת מרב אחד אל תאמר דיי, אלא לך אצל חכם ולמוד תורה, ואל תלך אצל הכל, אלא למי שהוא קרוב לך מתחלה. שנאמר: (משלי ה) "שתה מים מבורך ונוזלים מתוך בארך".
חובה הוא לאדם שישמש שלשה תלמידי חכמים, כגון רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא. שנאמר: (משלי ח) "אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי". אל תקרי 'דלתותי' אלא 'דלת דלתותי'.
כי אינך יודע אם שניהם יתקיימו בידך, אם שניהם כאחד טובים,
שנאמר: (קהלת יא) "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך".

ר' יהושע אומר: שא אישה בילדותך ושא אישה בזקנותך הוליד בנים בילדותך והוליד בנים בזקנותך. אל תאמר איני נושא אישה, אלא שא אישה והוליד בנים ובנות והרבה פריה ורביה בעולם.
כי אינך יודע אם שניהם יתקיימו בידך, אם שניהם כאחד טובים,

שנאמר: (קהלת יא) "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך""

רבי מאיר אומר אם למדת אצל רב אחד, אל תסתפק ברב הזה. אלא תלך ללמוד אצל רב נוסף ואל תלך לכל רב, אלא תלך לרב הקרוב לליבך. אדם צריך ללמוד ולשמש מספר תלמידי חכמים שנאמר (משלי ח) "אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי". אל תקרי 'דלתותי' אלא 'דלת דלתותי'. משמע מאל תקרי, שאדם צריך לשמש מינימום שלושה תלמידי חכמים. שכל תלמיד חכם מכונה דלת לתורה ומיעוט דלתותי, שתיים. לכן דלתותי ועוד דלת אחת מכאן שצריך לשמש שלושה תלמידי חכמים.
רבי יהושע אומר צריך לשאת אישה שאתה צעיר ולהוליד ילדים ובמידה שאין לך אישה כשאתה מבוגר, אתה צריך לשאת אישה שאתה מבוגר ולהוליד ילדים. מפני שאין לדעת מה יהיה עם הילדים משני הנישואים.

השאר תגובה