פרק ג משנה ד

"רבי חנינא בן חכינאי אומר

  1. הנעור בלילה
  2. והמהלך בדרך יחידי
  3. והמפנה לבו לבטלה
    הרי זה מתחייב בנפשו"

רבי חנינא אומר שאדם מתחייב בנפשו אם הוא עושה את המעשים הבאים:

  1. אדם הער בלילה ללא צורך חיובי, אלא לצורך שאינו חיובי.
  2. בעבר אדם שהיה הולך לבד בדרך היה מסכן את עצמו, כיוון שהיו סכנות בדרך.
  3. אדם שחושב או מתעסק בדברים שאינם מוסיפים ומועילים לעולם.

השאר תגובה