פרק ג משנה ב אבות דרבי נתן

"הוא היה אומר: הקורע את בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, סוף שיעבוד עבודת כוכבים. שכך אומנתו של יצר הרע: היום אומר לו קרע את בגדיך, ולמחר אומר לו עבוד עבודת כוכבים"
רבי עקיבא אומר, אדם שאינו שולט בעצמו ועושה מעשים אשר לא יעשו, כגון: אדם שקורע את בגדיו כאשר הוא כועס או אדם ששובר את הכלים שלו כאשר הוא כועס. אדם זה יכול אם הוא ימשיך כך להגיע לעבודה זרה. מפני שאדם זה אינו שולט על עצמו וגם על היצר הרע שלו. לכן היצר הרע יכול להביא אדם זה לעבוד עבודה זרה.

השאר תגובה