פרק ב משנה יד

"רבי אלעזר אומר

  1. הוי שקוד ללמוד תורה
  2. ודע מה שתשיב לאפיקורוס
  3. ודע לפני מי אתה עמל ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך"
    רבי אלעזר אומר
  1. אדם צריך לשבת ולשקוד וללמוד ולחקור כל פרט בתורה.
  2. כאשר אדם שוקד על התורה, הוא יודע להשיב לכל אדם וגם לאפיקורוס.
  3. אדם אשר יודע שהוא עמל בתורה וכל דבר אחר בעולם לפני הקב"ה. מובטח שהקב"ה ישלם לו שכר.

השאר תגובה