פרק ב משנה טו

"רבי טרפון אומר

  1. היום קצר
  2. והמלאכה מרובה
  3. והפועלים עצלים
  4. והשכר הרבה
  5. ובעל הבית דוחק"

רבי טרפון משרטט את חיינו האמתיים בחמש זוויות, נקודות מבט.

הזוויות הן:

  1. חיינו הם קצרים וקצובים. 
  2. תפקידנו ומשימותינו בחיינו הם מרובים.
  3. אך אנחנו עצלים לבצע את תפקידנו ומשימתנו. 
  4. השכר מרובה על עמלנו. 
  5. הקב"ה חפץ שנמלא את כל תפקידנו ומשימתנו בחיינו הקצרים, לכן הקב"ה דוחק ומאיץ בנו.

השאר תגובה