פרק ב משנה ו

"אף הוא ראה גולגלת אחת שצפה על פני המים
אמר לה

  1. על דאטפת אטפוך
  2. וסוף מטיפיך יטופון"

הלל ראה גולגולת על פני המים, כלומר אדם מת. עקב כך הוא אמר שני דברים.

  1. אם הרגת אדם, בעקבות כך יהרגו אותך.
  2. אלה שהרגו אותך, בעקבות כך הקב"ה ימית אותם.
    הלל אומר שהקב"ה יסובב שתהיה מידה כנגד מידה.

השאר תגובה