פרק ב משנה ג חלק ג אבות דרבי נתן

"רבי יהודה בן בתירא אומר: לא פירש משה מן האישה, אלא שנאמרה לו מפי הגבורה שנאמר: (במדבר יב) "פה אל פה אדבר בו" – פה אל פה אמרתי לו 'פרוש מן האישה', ופירש.
יש אומרים: לא פירש משה מן האישה עד שנאמר לו מפי הגבורה. שנאמר: (דברים ה) "לך אמור להם שובו לכם לאהליכם" וכתיב בתריה "ואתה פה עמוד עמדי".
חזר לאחוריו ופירש, והסכימה דעתו לדעת המקום"
רבי יהודה אומר חולק ואומר שמשה לא פרש מאשתו מיוזמתו, אלא הקב"ה אמר לו שהוא רוצה לדבר אתו פה אל פה. המשמעות של אמירה זו לפרוש מאישה. דעה אחרת: משה למד זאת מכך שהקב"ה אמר לכל העם לשוב לאוהליהם ורק למשה אמר להישאר אתו. שמע משה את האמירה הזו, פרש מאשתו ונשאר עם הקב"ה, כך משה הסכים עם הקב"ה.

השאר תגובה