פרק א משנה י

"שמעיה ואבטליון קבלו מהם שמעיה אומר

  1. אהוב את המלאכה
  2. ושנא את הרבנות
  3. ואל תתודע לרשות"
    שמעיה ואבטליון מוסיפים לתת דרכים היאך לעבוד את הקב"ה בלב חפץ.

שמעה אומר:

  1. האדם העסוק אין לו זמן לחשוב מחשבות בטלות היכולות להביא אותו לידי כפירה.
  2. הרב והמלמד תורה אינם צריכים להתגאות בזה ולדרוש מפני זה כבוד לעצמם. אם אנשים אלה יתגאו או יידרשו כבוד, אנשים עלולים להתרחק מהם ולהתרחק מהקב"ה.
  3. הרב אינו צריך לבקש משרה מהרשויות הממונות על כך. בקשה זו נחשבת להתנשאות בציבור ויכולה להרחיק את הציבור מהרב ומהקב"ה.

השאר תגובה