פרק א משנה יג

"הוא היה אומר

  1. נגד שמא אבד שמיה
  2. ודלא מוסיף יסיף
  3. ודלא יליף קטלא חייב
  4. ודישתמש בתגא חלף"

הלל אומר את משנה זו בניגוד למה שהוא אמר במשנה הקודמת. הלל נותן ארבע דרכים כיצד לא מגיעים להקב"ה ובנוסף הלל אומר מה יתרחש לאיש המתנהג בניגוד לדרכה של תורה:

  1. אדם המציג את עצמו כרב אך ורק לצורך כבוד, אדם זה מאבד את שמו כרב,
  2. אדם שאינו מוסיף ידע על ידיעותיו, אדם זה אינו מתקדם בתורה ואינו ממשיך לרכוש תורה. סופו של אדם זה לחדול מחיי תורה. מפני שחיי תורה דורשים התחדשות מתמדת.
  3. אדם שאינו לומד תורה חייב "מיתה", מפני שלימוד תורה נותן חיות לאדם.
  4. האדם החושב את עצמו ליודע הכל והוא גאון בתורה שעל פיו צריך ללכת והוא אינו כזה, סופו של אדם זה שאנשים כלל לא ישימו ליבם אליו.

השאר תגובה