פרק א משנה יא

לימוד זה מקודש לנשמת חיילי צה"ל ולכל נפגעי פעולות האיבה
"אבטליון אומר
חכמים הזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמים מתחלל"
אבטליון מוסיף דרך היאך לעבוד את הקב"ה בלב חפץ.
חכמי התורה צריכים להיזהר בדיבורם, מפני שכוח הדיבור יכול להמית, כמו שנאמר במשלי: "מוות וחיים ביד לשון". כוונת פסוק זה שכל אדם צריך להיזהר בדיבורו, אך המשנה מזהירה את חכמינו במשנה זהירות בדיבורם מפני שיש להם קהל שלומד ועושה ע"פ הם. הוראה לא נכונה או לא במקומה יכולה ח"ו להרחיק מהתורה ומהקב"ה.

השאר תגובה