פרק א משנה טז

"רבן גמליאל אומר

  1. עשה לך רב והסתלק מן הספק  
  2. ואל תרבה לעשר אומדות"

רבן גמליאל נכדו של הלל הזקן ינק את תורתו של סבו והתורה הייתה לו בדרך הטבע, לכן לא כתוב שרבן גמליאל "קיבל" כמו שראינו במשניות הקודמות. רבן גמליאל מוסיף לתת דרכים היאך לעבוד את הקב"ה בלב חפץ.

  1. אדם צריך לבחור לעצמו רב שיורה לו הלכה וכך לא יהיה לאדם זה ספק מהי ההלכה. כאשר לאדם אין ספק מהי ההלכה ובנוסף אדם זה מבין את הסיבה לפסיקת ההלכה, האדם הזה עובד את הקב"ה בלב חפץ.
  2. כאשר מעשרים מעשרות אנו צריכים לעשר בדיוק כפי שכתוב בהלכה. שח"ו לא נעשר כמות פחותה ממה שכתובה בהלכה. כאשר אנו מקיימים הלכה ככתבה וכלשונה, אנו מרגישים קרובים להקב"ה וחפצים לעבוד את הקב"ה

השאר תגובה