פרק א משנה טו

"שמאי אומר

  1. עשה תורתך קבע
  2. אמור מעט ועשה הרבה
  3. והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות"
    שמאי מוסיף לתת דרכים היאך לעבוד את הקב"ה בלב חפץ.
  1. אדם צריך ללמוד ולעשות את הכל מתוך תורה תמיד.
  2. העשייה ודוגמה אישית הרבה יותר מקרבים מדיבורים ומתן שיעורים.
  3. כאשר רוצים שאדם יקשיב לדיבור ובמיוחד לדברי תורה שלנו, עלינו לקבל אדם זה תמיד בסבר פנים יפות ובנועם הליכות.

השאר תגובה