פרק א משנה ז

"נתאי הארבלי אומר

  1. הרחק משכן רע
  2. ואל תתחבר לרשע
  3. ואל תתיאש מן הפורענות"
    נתאי הארבלי אומר היאך להגיע שנעבוד את הקב"ה בלב חפץ
  4. צריך להתרחק מאדם העושה מעשים שאינם את דרכה של תורה.
  5. לא צריך להיות חבר של אדם האומר שאין תורה מן השמיים וכופר בהקב"ה שזה עיקר העיקריים. כמו שכתוב בהגדה על הבן הרשע.
  6. כל המתרחש בעולמו של הקב"ה, זה לא מקרה אלא זה מהקב"ה. מפני כך אל עלינו להתייאש מן הפורענות. ידיעה זו מקרבת להקב"ה.

השאר תגובה