פרק א משנה ד

"יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם

יוסי בן יועזר אומר יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם"

יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, הם מסבירים היאך להגיע שנעבוד את הקב"ה בלב נחפץ שלמדנו במשנה הקודמת. 

יוסי בן יועזר נותן שלוש דרכים להגיע למצב זה:   

יהי ביתך בית ועד לחכמים: האווירה בביתנו צריכה להיות כמו של חכמים, כלומר אווירה של תורה. 

והוי מתאבק בעפר רגליהם: אנו צריכים לשהות במחיצת תלמידי חכמים וללמוד מהתנהגותם. 

והוי שותה בצמא את דבריהם: אנו צריכים ללמוד ולהפנים את דברי חכמים.

השאר תגובה