רחץ


הפעולה החריגה הראשונה בליל הסדר, היא "רחץ".
מדוע פעולה זו חריגה?
קיימות שתי תשובות לשאלה.
תשובה אחת, נדע שהפעולה זו חריגה, רק בעת שנאכל את הכרפס ולא מצה.
תשובה שנייה, תשובה זו היא הרחבה של התשובה הראשונה. אנחנו והילדים רגילים ליטול ידיים כל השנה ומיד לאחר מכן לברך ולאכול לחם, לעומת ליל הסדר שרק עורך הסדר נוטל את ידיו ולאחר מכן כולם אוכלים כרפס.
היאך אנו יודעים שפעולה זו היא חריגה?
מפני שכל השנה אנו נוטלים ידיים ולאחר מכן אוכלים לחם.
ללא פעולה זו במשך כל השנה, לא היינו יודעים שפעולה זו חריגה.

השאר תגובה