צֵא וּלְמַד מַה בִּקֵּש לָבָן הָאֲרַמִי לַעֲשׂות לְיַעֲקב אָבִינוּ

לבן הארמי ביקש לעקור את הכל.
ביקש לעקור את משפחתו של יעקב אבינו, לא לשלם את משכורתו של יעקב, יתכן שלבן ביקש להורגם כשרדף אחריהם ורק בגלל שה' נגלה אליו בלילה והזהיר אותו לא עשה זאת.
לעומת זה פרעה גזר מיתה רק על הגברים.
גזרה זו של פרעה כתובה בתורה.
גזרה זו, ברובד הפשט, חלה רק על הגברים.
אך אם נעמיק בשעבוד מצרים, נגלה שהתחוללו דברים נוספים במצרים.
דברים אלה רומזים שפרעה חפץ להרע לישראל יותר מלהשמיד את הגברים.
אך בלילה הזה אנו רק מספרים.

השאר תגובה