כנגד ארבעה בנים דברה התורה

האב חייב לספר את סיפור יציאת מצרים לכל בניו המבינים.
לכל בן לפי דרכו ורמתו.
ההגדה נותנת ארבע דוגמאות של בנים, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול ומראה כיצד צריך להתייחס לכל בן מארבעת הבנים האלו.
מכאן אפשר ללמוד שאנו צריכים לשתף את כל באי הסדר ואפילו את האדם החרש, אילם ודל השכל.
מפני שיציאת מצרים זה אירוע מכונן בעם ישראל.

השאר תגובה