יכול מראש חודש

המדרש שואל האם אפשר לספר את סיפור יציאת מצרים מראש חודש ניסן או בערב פסח וכך לצאת ידי חובה הגדה.
עונה המדרש, יציאה ידי חובה סיפור יציאת מצרים זה רק בשעה שמצה ומרור מונחים לפנינו.
מה עומק תשובת המדרש?
אפשר וצריך לספר ביציאת מצרים כל השנה.
אך בהתקדש יום ואנו אחוזי התרגשות גדולה שהקב"ה גאל אותנו ממצרים.
בזמן הזה אנו חפצים בלב שלם לקיים את מצוות סיפור יציאת מצרים.

השאר תגובה