יום כיפור תשפ"א: בקשת סליחה מהקב"ה או מרעך ברמת התמקדות שווה ובהכנה מראש

יום הכיפורים הוא זמן כפרה לכל.
ביום זה במיוחד אנו מתחננים לפני בורא עולם שיסלח ויכפר על עוונותינו.
אנו גם מצווים בכל יום לבקש סליחה מרעינו.
תהליך בקשת סליחה מהקב"ה ומרעינו, הוא תהליך אחד.
פירוש הדבר, על מנת לחזור בתשובה שלמה, אנו צריכים לבקש סליחה מהקב"ה ומרעינו.
היאך נבוא לבקש סליחה וכפרה?
ראשית עלינו להכיר במעשינו הרעים.
אם אין אנו מכירים במעשינו הרעים, אין לנו ממי לבקש סליחה.
אחר שעשינו חקירה גדולה ועמוקה במעשינו, עתה אנו צריכים לגשת ולבקש סליחה מבעל הדבר.
אך בטרם שניגש לבעל הדבר, אנו צריכים להכיר את בעל הדבר.
האם הוא יתרצה ויסלח, האם יכעס וידחה את מבוקשנו או כל תגובה אחרת.
אם נעשה את שני השלבים האלו, של הכרת מעשינו והכרת בעל הדבר, רק ביום כיפור, לא נספיק לבקש סליחה ח"ו.
אנו צריכים לעשות הכנה זו בטרם יום כיפור, מרגע התוודע לנו מעשינו הרעים.
כאשר נעשה תהליך זה לאורך זמן.
באמת נוכל לבוא ביום כיפור ולצעוק את צעקתנו האחרונה מכל הלב ולשוב בתשובה שלמה.
גמר חתימה טובה
שאול ענבר

השאר תגובה