ברוך המקום ברוך הוא

אך כעת יצאנו ממצרים.
הצגנו את לחם העבדות שאכלנו במצרים,
האזנו בקשב רב לעיקרי הסיפור של יציאת מצרים וכן שמענו שאפשר להפליג בסיפור זה, כל הלילה.
כן הבנו את השפעת מאורע זה עלינו.
עתה עם המידע המועט הזה, אנו כבר משבחים את הקב"ה באמירה, "בָּרוּךְ הַמָּקום, בָּרוּךְ הוּא, בָּרוּךְ שֶׁנָּתַן תּורָה לְעַמּו יִשְׂרָאֵל, בָּרוּךְ הוּא"

השאר תגובה