אחד מי יודע

פיוט זה מכיל בתוכו שלושה עשר בתים.
בכל בית נמצאת שאלה ותשובה וחזרה על התשובות מהבתים הקודמים.
אומר הפיוט, פותח בשאלה שהוא יודע ומיד משיב עליה וחוזר על התשובות מהבתים הקודמים.
הפיוט מראה שכל מספר שייך ליהדות והכל קשור להקב"ה.
אסביר, בכל בית אנו משייכים את המספר לדבר מסוים ביהדות והחזרה עד לאחד בכל פעם מורה שהכל קשור להקב"ה.
לדעתי פיוט זה הוא הזדהות מוחלטת עם הקב"ה.

השאר תגובה