תפילה שישית העבר את מחשבותיי ללבי ולאישיותי

למשכיל לשאול תפילה.
ה' ה' א-ל רחום וחנון.
הא-ל הנמצא בכל מקום, יושב הכרובים.
שוכן עד, שוכן שמיים וארץ.
תודה על דעה צלולה ששמת בי.
תודה שנתת לי לב ותבונה ישרה להתפלל אליך.
אנא יושב מרום ושוכן ארץ.
מלך מלכי המלכים.
עזור לי להפוך את תפילותיי ורחשי ליבי לחלק מאישיותי.
עשה שאברך אותך ולא להפך ח"ו.
עשה שאקבל את עצמי.
תן בי אמונה שאתה רופא כל חולים ובידך לתת לי מזור.
תן בי אמונה שאתה בעל הבירה.
תן בי דעה צלולה ותבונה ישרה להבין שעל מנת שאקנה בקשות אלה, גם אני צריך לפעול למענם.
שוב תודה על הכל.

השאר תגובה