תפילה נ: לחדול לכעוס

אשא תפילה למלך העולם.
אתה בראת את עולמך כרצונך
כל דבר שבראת יש לו תכלית ויעוד בעולמך.
אף שאין אנו יודעים ומבינים כל מה שמתרחש, אנו צריכים לדעת ולהבין שיש לכל מעשיך תכלית.
על כן אין אנו צריכים להתעצבן ולשלול מעשה ממעשיך.
אנו צריכים להבין שאין דבר או מעשה בעולמך, שאין לו משמעות.
בזכות הבנה זו, נחדל להתעצבן ולשלול מעשה ממעשיך.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה