תפילה נח: לקבלת שפע אלוקי ושמחה

תפילה לא-לוהים.
אנו חיים חיים שגרתיים ושוכחים אותך בשגרה זו.
אנא סלח לנו על כך.
אנו טרודים בעצמנו ולא זוכרים את אבינו.
אנא אבא שבשמיים האר לנו בכל מעשינו.
תן לנו הבנה שאתה בכל מעשה ומעשה שלנו ובכל מקום ובכל מצב איתנו.
אנו צריכים להשקיע זמן בלימוד תורתך הקדושה.
כך נקבל הבנה יותר מעמיקה במציאותך.
ועם הבנה עמוקה זו נזכה לקבל את אורך הקדוש.
בזכות אורך הקדוש נזכה לרוב שמחה.
ללא בדל עצבות בנו.
כי ידענו כי הכל ממך.
כאשר הכל ממך, אין לנו אלא רק לשמוח.
אף שאין אנו מבינים עתה כוונתך.
אנו יודעים שהכל לטובה.
על כן נשמח תמיד.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה