תפילה נז: לכוון בתפילה

אשא תפילה לכוון בתפילה.
אתה בורא עולם ואתה יוצר כל.
אתה שולט בכל ואתה מניע כל.
אדון הכל המנהל כל ובכל עת ובכל מקום
הכל פועל כרצונך ובחסדך הגדול.
באתי להתפלל לפניך ואיני יודע היאך לכוון דעתי הקטנה והמצומצמת אליך.
איני מודע תמיד לחסדך הגדול ולכוחך האין סופי , על כן איני יכול לעמוד ולשפוך שיחי לך.
אבא שבשמיים מלך המלכים מלך רחום וחנון.
תן לי הכרה קטנה בך.
בזכות הכרה זו, אשתדל לומר מספר מילות תפילה לך ולעצור אחר אמירה זו ולכוון בהן כוונה פעוטה לך.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה