תפילה נה: לחיות כרגיל

תפילה למלכו של עולם.
אתה בראת כל ייצור כרצונך.
הטלת על כל אדם, חיים שלמים.
אנו מצווים על ידך לחיות את חיינו בשלמות ובאמונה שאלו הם חיינו עתה.
כאשר נקלוט ונפנים צווי זה, ייטב לנו ונמשיך את שגרת יומנו ללא רבב של קושי ועצבות בלבבנו.
אנא מלך המלכים.
עזור לנו לקלוט צווי זה וכך יתאפשר לנו להטיב ולהועיל בעולמך.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה