תפילה נג: לשלווה

למנצח על השלווה.
אתה בראת עולם שלם ומושלם.
כל דבר בעולמך שלם למרות שאיננו רואים בדבר שהוא שלם.
כך כל מעשיך שלמים ומושלמים.
אנו צריכים לקבל את הכל בשלמות בשלווה.
מפני שרצונך כך שיהיה בעולמך עתה.
בזכות שלמות ושלווה זו, נוסיף שלמות ושלווה בנו ובעולמך.
כך נצליח לקדם אותנו ואת עולמך.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה